Aktuelt

Har du lyst å prøve basketball? 

Du er velkommen til å delta på prøvetreninger i Oppsal Basket, men på grunn av Korona-situasjonen må vi ta noen forhåndsregler. Før du møter må du derfor registrere deg i skjemaet her. Lagleder for det aktuelle laget vil deretter ta kontakt med deg for å avtale tidspunkt for prøvetrening.

 Sees!

.

Smittevern i Oppsal Basket

Med grønt nivå i skolene og full aktivitet i alle fritidsaktiviteter, opplever vi en oppblomstring av smitte. Oppsal Basket skal gjøre det vi kan for å bidra i dugnaden, og passe på at vi har gode rutiner som sikrer at vi har god oversikt og får varslet raskt når smitte oppstår i en gruppe.   

Vi ber om at alle ansvarlige rundt lagene følger opp rutinene solidarisk, slik at vi kan se frem til en normal hverdag om ikke så altfor lenge! 

Her følger de oppdaterte rutinene for Oppsal Basket – treninger: 

 • ALLE lag benytter Spond aktivt, uavhengig av alder 
 • Her skal spillere og trenere melde seg på til treninger, og smittevernansvarlig skal sjekke av og sørge for oppdatert oppmøteliste. 

Klubben benytter seg av Klubb-Spond, setter opp gruppene i systemet, samt oppdaterer ved inn- og utmeldinger. 

 • Alle grupper skal, på hver trening, ha en voksen over 18 år med ansvar for gruppens smittevern 
 • Oppgaver for smittevernansvarlig:
  • samle gruppen utenfor hall/gymsal, og gå inn sammen med sin gruppe
   • Oppsal Arena: Registrere seg via QR kode tilgjengelig i hovedinngang.

(Det er ikke lenger innlevering av fysiske lister her.)

 • Andre haller/gymsaler: Ingen slik registrering via QR kode.
 • Passe på at alle er registrert i oppmøtelisten i Spond.
 • Husk at smittevernansvarlige også skal med på listen!
 • Sørge for å sende inn oppmøtelisten over alle deltagere på treningen til smittevern@oppsalbasket.no straks treningen er avsluttet, senest samme kveld.

Dersom noen er på prøvespill eller av annen grunn ikke ligger i Spondgruppen, - legg informasjon på disse i emnefeltet. 

 • Passe på at alle spriter hender ved inn- og utpassering av hall.
 • At det sprites over etter eventuelt garderobebruk.
 • Generelt smittevern som å holde avstand alle steder, bortsett fra under selve aktivitet på banen. Det skal f.eks. være minimum 1 meter mellom spillere på benk.

 

Ved at vi alle benytter med Spond og lister, vil vi ha så god kontroll som mulig.

Vi ønsker å sikre at f.eks. spillere som hospiterer og ikke er med i disse gruppene, er på prøvetrening osv er registrert på aktuell trening. Vi blir i stand til å varsle iht reelle oppmøtelister mottatt pr mail, og slik sørge for en god og ikke minst nødvendig informasjonsflyt.

 

Ved smitte ber vi om at det sendes en mail til smittevern@oppsalbasket.no med følgende informasjon:

Spillers navn, dato for siste trening personen deltok på, antatt smittedato samt dato for test/påvist smitte. 

Med bakgrunn i denne informasjonen, vil klubben ivareta varsling videre til de berørte.

Informasjonen vil behandles kun av svært få personer i verv og administrasjon.

Navn på smittet, vil ikke bli videreformidlet, kun resterende info.

 

Det er laget egen beskrivelse av klubben skal foreta seg ved smitte, som vi vil følge internt.

 

Nyttige lenker om du har lyst til å lese mer om😊

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/idrett-kultur-og-frivillighet

https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/rad-og-regler/#toc-5

https://www.basket.no/nyheter/2021/veilederen-for-basketaktiviteter-er-oppdatert3/

 

Oppsal Arena 4: Les mer om retningslinjene for smittevern i Oppsal Basket og ved basketarrangementer i Oppsal Arena 4

Oppsal Arena 1-3: Les mer om retningslinjene for smittevern i Oppsal Basket og ved basketarrangement i Oppsal Arena 1-3

.

.

Støtt Oppsal Basket! Bli grasrotgiver!!

Grasrotandelen er en viktig inntektskilde for klubben. Støtt Oppsal Basket med en grasrotgiver! 

Så enkelt er det å bli grasrotgiver!

Grasrot

.