Aktuelt

.

Har du lyst å prøve basketball🏀😊

Du er velkommen til å delta på prøvetreninger i Oppsal Basket, men på grunn av Korona-situasjonen må vi ta noen forhåndsregler. Før du møter må du derfor registrere deg i skjemaet her. Lagleder for det aktuelle laget vil deretter ta kontakt med deg for å avtale tidspunkt for prøvetrening 👍

 Sees!

 .

Nye midlertidige trenignstider høsten 2020 i Oppsal Arena 4 (OA4)

De midlertidige treningstidene gjelder fra mandag 29.september og frem til nye sidekurver er montert i OA4. Treningstidene finner du her

.

.

Endring i medlemskontigent og treningsavgift sesongen 2020/2021

Årsmøtet i Oppsal Basket har med bakgrunn i klubbens medlemsvekst og aktivitetsnivå vedtatt at klubben skal knytte til seg en administrativ og sportslig ressurs for å drifte og videreutvikle klubben på en forsvarlig måte. Det er spesielt tre forhold som krever mer profesjonalisering av klubdriften:  

 • manglende frivillige ressurser til å drifte klubben administrativt og sportslig 
 • økte krav fra idretten 
 • behovet for å koordinere og følge opp de frivillige ressursene  

 

Dette tiltaket vil medføre en økning av medlems- og treningsavgiften for klubbens medlemmer. Samtidig mener styret at denne kostnadsøkningen for klubbens medlemmer kan forsvares med:  

 • enn mer profesjonelt drevet klubb: administrativt og sportslig 
 • fremdeles lave kontingenter sammenlignet med andre klubber og aktiviteter 
 • egne tiltak for å hindre frafall som følge av kostnadsøkningen 
 • ingen «obligatoriske klubbdugnader» (kakesalg, kioskvakt, loddsalg) som ligger oppå medlemsavgiften  
 • klubbens rammefaktorer – ingen inntekter ved drift av hall e.l. 

 

Oppsal Basket vil samtidig gå over til en halvårlig utsendelse av faktura på treningsavgiften. Faktura for høsten blir sendt ut i september og faktura for våren i januar. All fakturering av kontingenter og avgifter vil fra høsten av gjøres via NIF sitt medlemssystem klubbadmin på samme måte som vi i dag gjør med medlemskontingenten. Dette vil forenkle faktureringsprosessen betydelig for både klubben og medlemmene. 

.

 

Alder 

Medlemskontingent 

Treningsavgift 

7 – 9 år 

Kr 200,- 

Kr 1.400,- 

10 – 11 år 

Kr 200,- 

Kr 2.000,- 

12 år og eldre 

Kr 200,- 

Kr 3.000,- 

Senior <2001 

Kr 200,- 

Kr 3.000,- 

Seniorlag uten trener 

Kr 200,- 

Kr 2.400 

Foreldrebasket 

Kr 200,- 

Kr 600,- 

.

Korona-status

Her er gjeldende koronavettregler.

De fem koronavettreglene for utøvere opp til og med 19 år - gjeldende fra 01.06.2020

Her er de oppdaterte koronavettreglene for barn og ungdom:

 1. Trening med inntil 20 personer er tillatt, må være samme gruppe over tid.
 2. Ingen restriksjoner på avstand i spillsammenheng. Kan ikke spille mot andre lag eller klubber.
 3. Ansvarlig klubb må ha en person ansvarlig for aktiviteten og sørge for at smittevernstiltakene til enhver tid opprettholdes.
 4. Utstyret må vaskes. Hendene må vaskes før og etter trening.
 5. Økten skal gjennomføres på en måte som unngår skader.

 

De fem koronavettreglene for utøvere 20+ år - oppdatert 12.05.2020

Her er de oppdaterte koronavettreglene for norsk basketball:

 1. Arrangement med inntil 20 personer er tillatt. NBBF anbefaler en begrensning på inntil seks deltakere per halvbane innendørs. Deltakerne bør deles inn i faste grupper.
 2. Alle deltakere må til enhver tid holde minst 1 meters avstand.
 3. Ansvarlig klubb må ha en person ansvarlig for aktiviteten og sørge for at smittevernstiltakene til enhver tid opprettholdes.
 4. Deltakerne kan dele ball. Antall deltakere som bruker ballen bør begrenses. Ballen skal vaskes både før og etter bruk.
 5. Økten skal gjennomføres på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.

.

.

Praktisk informasjon

Ruter

Veibeskrivelse

NBBF

Facebook

Støtt Oppsal Basket

.

Grasrotandelen er en viktig inntektskilde for klubben. Støtt Oppsal Basket med en grasrotgiver! 

Så enkelt er det å bli grasrotgiver!

Grasrot

Endre teksten ved å klikke på Rediger i tekstens ramme