Sportslig rammeverk

Oppsal Basket sine sportslige aktiviteter er definert av:

 • målsetninger
 • retningslinjer
 • trenings- og utviklingprinsipper, treningsplaner og ferdighetsmål


Sportslige målsetninger

 • Oppsal Basket skal gi de beste muligheter og utfordringer til alle medlemmer.
 • Den praktiske sportslige målsetning på banen og i hallen er å utvikle spillernes ferdigheter, kunnskap og holdninger gjennom treninger og kamper. 

Sportsplan

Sportsplanen er styrende for sportslige aktiviteter i Oppsal Basket. Sportsplanen er: 

 • er formelt forankret i vedtak på årsmøtet (per nå ikke formelt vedtatt). 
 • skal praktiseres i all daglig aktivitet av klubbens trenere og ledere.
 • er et levende dokument som skal speile, bidra og motivere klubbens trenerne (og spillere) til å diskutere og utvikle den sportslige kulturen, kompetansen og interessen i klubben.
 • revideres årlig i forbindelse med evalueringsmøte for trenere i mai/juni.

.

.

.

Easy Basket

Rammer

 • Oppsal Basket sin Easy Basket-aktivitet er definert av Norges Idrettsforbund sine Barneidrettsbestemmelser: Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.


Målsetning

 • På Easy Basket nivået i Oppsal Basket skal alle oppleve idrettsglede, få utfordringer og erfare mestring på sitt nivå


Retningslinjer for differensiering, hospitering og topping

 • Differensiering er akseptert på treninger, men skal praktiseres med varsomhet.
 • Alle spillerne skal ha tilnærmet lik spilletid. 
 • Klubben melder på det antall lag som gir spillerne optimal spilletid.
 • Coaching og innbytter knyttet til stilling i kamp skal gi alle mulighet til mye spilletid.
 • Husk spillerne på benken sitt perspektiv: Å spille kamp er gøy!
 • Topping av lag i Easy basket skal IKKE forekomme. Topping innebærer at utvalgte spillere får spille vesentlig mer enn andre. 

 
Trenings- og utviklingprinsipper, planer og ferdighetsmål

.

.

Ungdom U13-U19


Rammer


Målsetning

 • I ungdomsbasketen i Oppsal Basket skal alle oppleve idrettsglede, få utfordringer og erfare mestring på sitt nivå. Med "sitt nivå" menes de ferdigheter, kunnskap og holdninger ved spilleren som bidrar til at laget vinner kamper eller utvikler seg. På trening og i kamp betyr det at: 
  • spilleren - uavhengig av alderstilhørighet - kan gis mulighet til å trene og spille med spillere på et høyere nivå:
   • fast (differensiering)
   • i enkelte perioder (hospitering)  
  • topping aksepteres (de beste spiller med de beste mot de beste på lag og/eller i enkeltkamper) 


Retningslinjer for differensiering, hospitering og topping

 • Differensiering
  • alle skal få utfordringer og oppleve mestring på sitt nivå
 • Jevnbyrdighet 
  • jevne kamper mot jevnbyrdig motstand fremmer både mestring og ferdighetsutvikling
  • jevnbyrdige kamper gjør det lettere med mye spilletid for alle
 • Hospitering 
  • hospitering gir spillere mulighet til å trene og/eller spille med spillere på et høyere nivå i enkelte perioder
  • Trenerne bestemmer i fellesskap om spillere skal hospitere "opp", "ned" eller til "siden". Det er viktig at hensikten med hospitering kommuniseres godt - både til spillere, foresatte og lag. 
  • Sportslig utvalg og trenerne vurderer hvilke spillere som kan hospitere - både ved påmelding av laget, sesongstart og underveis. 
 • Topping
  • Det aksepteres topping på lag i ungdomsgruppa, men det skal praktiseres med varsomhet (viktig å vurdere hvordan det vil slå ut i enkeltkamper, gjennom serien og i turneringer).
  • Topping innebærer at utvalgte spillere etter «nivå» pr. dato danner 1. 2. 3. lag og /eller spillere får spille vesentlig mer enn andre. 
 • Nivådeling: Det meldes på lag etter nivådeling:
  • Nivå Elite/A: Mest øvet - har det beste nåværende ferdighetsnivå i forhold til alder
  • Nivå B: Middels øvet - har et middels/moderat ferdighetsnivå i forhold til alder
 • Spillere, trenere, foresatte, lagledere og medspillere skal kjenne til følgende:
  • talent er flytende – best nå er ikke nødvendigvis best som 21 åring
  • tidlig fysisk og psykisk modning er ikke det samme som talent 
  • interesse varierer med modning og alder
  • spesialisering gir tidlig utvikling, men allsidighet kan gi bedre utvikling
  • totalbelastning med skole og andre aktiviteter påvirker motivasjon og utvikling
  • noen tar ting fort – andre bruker lengre tid – ikke gitt hvem som når lengst
  • lek og uorganisert spill er veldig viktig trening
  • betyr at det sportslige nivået til spilleren kan være førende for hvilket nivå spilleren tilhører – altså ikke foreldre, lagledere eller medspillere
 • Trenere, lagledere, spiller, foresatte og sportslig utvalg 
  • spiller må selv ønske å trene og/eller spille kamper med det aktuelle laget
  • det skal tenkes helhetlig - spillerens hverdag, sosiale miljø og modenhet vurderes i tillegg til det sportslige
  • spillerens helse (skade/overbelastning) skal alltid vurderes, vektlegges og prioriteres. Ved skade spilles ikke kamper for noen lag
  • vi samarbeider for å hjelpe hverandre til å nå lagenes mål - kamper har normalt høyere prioritet enn trening
  • henvendelse om å "låne" spiller skal rettes fra trener/lagleder til trener/lagleder - ikke gå direkte til spiller! 
  • ingen vanntette skott!!! Det skal være mulig få spille seg inn og ut av laget innen en rimelig tidsperiode. 

 
Trenings- og utviklingprinsipper, planer og ferdighetsmål